Vetenskaplig dokumentation

Läkartidningen nr 47-2002-volym 99

”Vanliga vårtor behandlas bäst med salicylsyra”, säger överläkaren och professorn Carl-Fredrik Wahlgren hudläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, efter att ha gjort en sammanställning av de vetenskapliga studier som finns tillgängliga i världen och som gjorts med olika behandlingspreparat.

Bästa vetenskapliga dokumentationen av effekt finns för lokalbehandling med salicylsyra och i viss mån för kontaktsensibiliserande behandling med dinitroklorbensen. Salicylsyra ger få biverkningar medan dinitroklorbensen kan ge problem.

Det saknas vetenskapligt stöd för övriga behandlingar såsom kryoterapi, bleomycin, fluoracilkräm, pulsad färglaser, koldioxidlaser, kirurgisk excision, kyretage och podofyllinlaser. God effekt och få biverkningar är bäst dokumenterat för salicylsyra. Kryoterapi har som bäst visats vara likvärdig med salicylsyra men ger inte sällan smärta och blåsbildning.

Referens: Local treatments fo cutaneous warts: systematic review. BMJ 2002;325:461-8 Brittish Journal of Dermatology, Gibbs S, et al.

Topical treatments for cutaneous warts (Review), The Cochrane Collaboration

The Cochrane Collaboration är en kommersiellt oberoende organisation med 11 500 frivilliga i mer än 90 länder som på ett rigoröst och systematisk sätt sammanställer och utvärderar de kliniska studier som finns tillgängliga inom ett speciellt medicinskt område som tex. här “behandling av vårtor”.

Bland annat sammanställdes undersökningar där man behandlat med fytande kväve -196° C och salicylsyra i vätskeform. Analyserena av dessa studier på hand-och fotvårtor visade ingen signifikant skillnad.

Studier med 328 patienter visade att salicylsyra i kombination med kryoterapi var effektivare än bara salicylsyra.

Slutsats: ”Ingen av de andra redovisade behandlingarna var säkrare eller mer effektiva än salicylsyra och kryoterapi.”

Kuriosa: Två studier på silverteijp visade ingen fördel framför placebo.

Referens: Kwok CS, Gibbs S, Bennett C,Holland R, Abbott R. Topical treatments for cutaneous warts. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD001781. DOI: 10.1002/14651858.CD001781.pub3.

Övriga studier

En jämförelse mellan flytande kväve -196° C som ges på klinik och de kommersiella OTC - fryssprayer -55° C och -57° C som säljes på apotek.

Slutsats: ”Patienter skall inte felaktigt tro att dessa OTC produkter är jämförbara med den frysbehandling som ges på klinik. Dessa OTC produkter kan inte ge samma resultat som flytande kväve vid behandling av vårtor.” 

Referens: An in vitro study comparing temperatures of over-the counter wart preparations with liquid nitrogen. Craig G. Burkhart et al. Journal of the American Academy of Dermatology, December 2007.

En jämförelse mellan TRANS-VER-SAL® och identiskt plåster utan salicylsyra.

Slutsats: ”Behandling med TRANS-VER-SAL® var säker och signifikant effektivare. Behandlingen med TRANS-VER-SAL® var också bekväm, icke irriterande och smärtfri.”

Referens: Salicylic acid in karaya gum patch as a treatment for verruca vulgaris. Bruce J Bart MD et al. Journal of the American Academy of Dermatology 1989;20:74-6

En jämförande studie av total penetration med TRANS-VER-SAL® och två andra salicylsyreprodukter.

Resultat: TRANS-VER-SAL® gav en betydligt högre koncentration av salicylsyra in i vårtvävnaden under 8 timmar jämfört med de andra produkterna.

Referens: Determination of Salicylic Acid Percutaneous Absorbtion in vitro using the human cadaver skin model. Final report, March 31,2000 Paul A. Lehman, MS et al. California Skin Research Institute, San Diego, CA 92128.